Jan Thomas som konferansier og foredragsholder 2017